Para Ketua Jurusan/Program Studi

FOTO 23

Jabatan Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nama, Dra. Aminah Ahmad
Masa Tugas,1976 – 1979 1980 – 1984. Ibu Aminah Ahmad merupakan salah seorang perintis berdirinya Jurusan PKK di Unsyiah.

 

 

Mukhirah
Jabatan, Ketua Prodi Pendidikan Tata Busana
Nama, Dra. Mukhirah M.Pd
Masa Tugas,1985 – 1988 1989 – 1992 1993 – 1996

 

foto 24

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Tata Boga
Nama, Dra. Suryati Sufiat M.Pd
Masa Tugas,1985 – 1988 1989 – 1992

 

Foto Ganti

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Tata Boga
Nama, Dr. Izwani M. A
Masa Tugas, 1993 – 1996

 

foto 8

Jabatan Ketua Jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan
Nama, Dr. Anizar Ahmad M. Pd
Masa Tugas, 2002 – 2007

 

7. YULI HEIRINA HAMID

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nama, Yuli Heirina Hamid S. Pd, M.Si
Masa Tugas, 2003 – 2004

 

foto 9

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nama, Dra. Zuraini. M M. Pd
Masa Tugas, 2004 – 2007

 

e3cffc1e97c289be6e58933f05d1af3fbb9b1e23

 

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nama, Dra. Fadhilah M. Pd
Masa Tugas, 2007 – 2009

 

1. Dra. Ny. Kartini, M. Pd

 

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nama, Dra. Ny. Kartini M. Pd
Masa Tugas, 1996 – 1999 1999 – 2002 2009 – 2013

1967011001

Jabatan Ketua Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Nama, Dra. Fitriana, M.Si
Masa Tugas: 2013 – 2017

1,373 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini